صفحه اصلی بخش دانشجویی ایده برتر فراخوان
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

فراخوان

ترمیم زخم و آسیب های بافتی یکی از مشکلات جدی در حوزه های سلامت و درمان محسوب می شود. تأخیر در ترمیم یک زخم یا آسیب بافتی هزینه های زیادی در بخش های اقتصادی و اجتماعی دربر دارد و بار سنگینی را بر یکایک افراد جامعه تحمیل می کند. بار سنگینی که نه تنها زندگی افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه عوارض آن، خانواده، اجتماع و سازمان های مسئول در زمینۀ ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی را نیز متأثر می سازد.
با توجه به دگرگونی شیوۀ زندگی افراد جامعه، افزایش کمّی جمعیت و تغییر الگوی بیماری ها، فراوانی مشکلات مرتبط با بروز زخم های مزمن، روندی رو به تزاید را نشان می دهد. براین اساس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به عنوان یک نهاد پیشرو در زمینۀ طرح و تدوین راهکارهای ارتقا سلامت جامعه اقدام به برگزاری فراخوان ایـدۀ بـرتـر دانـشـجـویـی در زمینۀ فنآوری های نوین در زخم و ترمیم بافت درچهارمین کنگره ملـی و دومین کنگره بین المللی زخـم و تـرمـیـم بـافـت نموده است و بدین منظور از کلیـۀ علاقه مندان به شرکت در این فراخـوان دعوت می نماید تا ایده هـای خود را در قالب طرح پیشنهادی (فرمت PDF حداکثر 10 صفحه) تا تاریخ 30 شهریورماه 96 ازطریق ایمیل به نشانی الکترونیکی دبیرخانۀ بخش دانشجویی کنگره به نشانی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمایند.
"ایدۀ برتر دانشجویی" از میان ایده های رسیده به کنگره پس از داوری انتخاب شده و در مراسم اختتامیۀ چهارمین کنگرۀ سالانه زخم و ترمیم بافت ضمن اعطای جوایز ارزنده، معرفی می شود.

 

طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی از تیم IT شرکت تهران کار رسا - نورایی