صفحه اصلی شرکت در کنگره راهنمای ثبت نام

اطلاعیه :خواهشمند است نام فایل مقاله که در فرم ارسال مقاله آپلود مینمایید به لاتین و نام و نام خانوادگیتان باشد،در غیر اینصورت فایل مورد تایید نمیباشد.


شرکت تهران کاررسا
شماره حساب    :   348/8100/10604437/1
شماره شبا   :   IR 290570034881010604437101
    شماره کارت :   5022291900020155

مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام  روی لینک زیر کلیک نمایید:

فایل راهنمای ثبت نام

 

طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی از تیم IT شرکت تهران کار رسا - نورایی